Systemy CRM – CRM program

Integralną częścią platformy Daktela, zoptymalizowanym systemem do gromadzenia, sortowania i przetwarzania danych o Klientach, a zwłaszcza ich kontaktach.

Jedną z głównych funkcji jest automatyczne zapisywanie historii komunikacji za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji
do każdego kontaktu i konta, w tym ticketów pomocy technicznej. Gdy agent otrzyma żądanie przychodzące (połączenie, e-mail, czat, SMS itp.), Daktela automatycznie wyświetla odpowiednią kartę kontaktową wraz z całą historią komunikacji wraz z ticketami pomocy technicznej. Informacje te mogą pomóc operatorowi w rozwiązaniu żądania znacznie łatwiej i szybciej.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Historia automatycznej komunikacji

Daktela CRM zapewnia automatyczną historię komunikacji dla każdego kontaktu i konta, w tym btickety pomocy technicznej. Ta historia jest natychmiast dostępna dla agentów.

Struktura CRM

Dzięki Daktela CRM możesz skonfigurować, jak powinna wyglądać karta Klienta i konta, czyli jakie elementy powinny znajdować się na karcie. Obsługiwane są wszystkie rodzaje pól danych.

Automatyczne otwieranie karty CRM

Daktela może automatycznie otworzyć odpowiednią kartę kontaktową
z całą historią komunikacji i ticketami pomocy technicznej na życzenie Klienta z kampanii przychodzącej.

Załączniki i formularze kontaktowe

Daktela CRM może przechowywać nieograniczoną liczbę załączników
do kontaktów i kont – np. dokumenty umowy. Ponadto możesz także tworzyć i przechowywać ustrukturyzowane formularze kontaktowe – np. protokół reklamacyjny.

Import i Export

Daktela CRM umożliwia import i eksport kontaktów i kont. Obsługiwane formaty to CSV lub Microsoft Excel. Możliwe jest określenie, które kolumny i elementy zostaną wyeksportowane lub zaimportowane,
a także można zapisać szablony schematów do wykorzystania
w przyszłości.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Daktela CRM pozwala na łatwe wyszukiwanie pełnotekstowe
we wszystkich kanałach komunikacji. Możliwe jest również stosowanie złożonych filtrów wyszukiwania i zapisywanie ich do wykorzystania
w przyszłości.

Sprawdź, jak Daktela może pomóc Twojej firmie. Wypróbuj DEMO programu!

Rozwiń swoją firmę z Daktelą.

ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI

API i synchronizacja z systemami zewnętrznymi

Daktela CRM zapewnia publiczny interfejs API do integracji z systemami zewnętrznymi. Przy pomocy naszych Klientów zrealizowaliśmy wiele projektów dotyczących automatycznej synchronizacji kontaktów CRM z zewnętrznymi systemami ERP i CRM. Główną zaletą Daktela CRM jest natychmiastowy dostęp do karty kontaktu z Klientem np podczas kampanii przychodzącej.

Zaawansowane kierowanie połączeń na podstawie danych CRM

Platforma Daktela umożliwia zaawansowane kierowanie połączeń na podstawie danych przechowywanych w zintegrowanym CRM Daktela lub
w zewnętrznym CRM za pomocą interfejsu API REST. Popularnym scenariuszem jest wdrożenie segmentacji Klientów – wtedy trzeba przekierowywać połączenia przychodzące od Klientów VIP do kolejki VIP (obsługiwanej przez doświadczonych operatorów) i innych połączeń do innych kolejek. W takim przypadku wystarczy, że CRM skontaktuje się z flagą klienta VIP, a Daktela może śledzić tę flagę podczas routingu połączeń.

Migawki – historia zmian

Daktela CRM automatycznie zapisuje wszelkie zmiany kontaktu lub firmy w celu zmiany historii – nazywamy to migawkami. Każda zmiana jest następnie dostępna po kliknięciu jednego przycisku przy każdej karcie, dzięki czemu możesz w każdej chwili sprawdzić, kto i kiedy edytował kontakt.

Dowiedz się, dlaczego ponad 1000 firm korzysta z Dakteli na co dzień.

Czytaj więcej

Poznaj ciekawe historie, w których skuteczna komunikacja pozwoliła firmom nie tylko zyskać nowych klientów, ale także lepszą pozycję na rynku.

Transparenty kosztorys

Kluczowe właściwości

Sprawdź szacunkowe koszty prowadzenia Twojego contact center, na podstawie liczby operatorów i zakresu świadczonych usług.

Przelicz koszty