Integrace

Daktela V6 nabízí jako otevřené řešení předpřipravené integrační nástroje a současně umožňuje vybudovat kompletně vlastní integraci s interními a externími systémy společnosti. Pro standardní scénáře provázání s běžně využívanými aplikacemi jsou k dispozici zpracované případové studie a dokumenty, které již reflektují zkušenosti s implementací a náš vlastní best practice.
Různé přístupy

Integrovat aplikaci Daktela V6 s vašimi systémy je možné několika různými způsoby:

  • Standardizované REST API pro přímou komunikaci vašeho systému se systémem Daktela V6
  • JavaScript CLI knihovna pro integraci funkcionalit agenta na klientské straně vaší aplikace
  • Hotová CTI integrace v podobě ovládacích lišt nebo panelů přímo integrovaných ve standardně podporované aplikaci
  • Synchronizace CRM dat mezi vaším systémem a systémem Daktela V6
  • Volání API umožňující komunikaci mezi systémem Daktela a vaším systémem na principu událostí (tzv. event-based)
  • Integrace customizovaných zobrazení ve vašich aplikacích přímo do agentského zobrazení systému Daktela V6 (tzv. widgety)

Pro více informací můžete přejít rovnou do naší dokumentace.


Kompatibilita s CRM systémy

Pro kontaktní centrum i společnost jako takovou je zásadně důležité uchovávat zákaznická data a informace o interakcích se zákazníky na jednom sdruženém místě. Protože tomuto požadavku naprosto rozumíme, připravili jsme hotovou integraci nebo jsme již integraci realizovali s některými obecně využívanými CRM systémy, a to zejména Salesforce Microsoft Dynamics. Napojit se ale dokážeme i na další využívané nebo dokonce zcela vlastní CRM systémy. Více informací naleznete ve white paperu Contact center integration with CRM (dostupné v AJ).Připravené integrace

Abychom dokázali, že integrace u nás nejsou jen na papíře, můžete se rovnou podívat na některý z praktických a hotových příkladů z reálného prostředí. Vyberte si níže libovolný systém nebo plugin a sami zjistěte, jak je integrace s námi snadná.


Jednotná autentifikace

Řízení přístupů dokáže být ve společnosti jedna z velmi složitých úloh co se týče jednotnosti procesu. Abychom našim zákazníkům tento proces co nejvíce usnadnili, umožňujeme vedle našeho vlastního autentifikačního backendu ještě možnost napojit systém Daktela V6 přímo na vaše Active Directory, LDAP nebo Google Apps, a to jako funkcionalitu přímo implementovanou do standardní instalace.


Business Intelligence

Protože chápeme, jak jsou různé pohledy na data a jejich interpretace důležitá a specifická pro každého zákazníka, umožňujeme přímý přístup nástrojům pro transformaci dat a jejich následnou vizualizaci. Každý náš zákazník si tak je schopen postavit pravidelné i ad-hoc reporty zcela podle své představy a dle svých možností.