IntegraceSalesforce CRM

Součástí našeho řešení je Daktela Salesforce CTI modul pro Salesforce CRM, který přináší uživatelům Salesforce automatickou integraci telefonních hovorů a callcentra přímo do webového prostředí Salesforce. Uživatel Salesforce CRM má přímo v prostředí Salesforce k dispozici nové rozšíření (widget), které využívá Salesforce Open CTI a Daktela API rozhraní pro přímou komunikaci s ústřednou Daktela. Více informací o tomto modulu najdete na produktové stránce Daktela Salesforce CTI.

Referenční instalace: Cestovní kancelář Neckermann, UEPA – Alpha / Shutterstock reseller, ZeroTurnaround


Single sign-on přes firemní LDAP nebo Active Directory

Daktela umožňuje vzdálenou autentifikaci uživatelů přes firemní LDAP server. U každého uživatele Daktely je možné rozhodnout, zda-li se má použít interní autentifikace nebo autentifikace přes váš firemní LDAP server. Pokud použijete pro autentifikaci uživatelů svůj firemní LDAP server, tak uživatelé budou používat pro přihlášení stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přístupy na ostatní firemní IT služby – bude dosaženo tzv. single sign-on efektu. Podporován je Linuxový OpenLDAP a Microsoft Active Directory.

Referenční instalace: ConectartMicrosoft Dynamics CRM

Společně s našimi partnery jsme dodali celou řadu řešení, kde jsme integrovali naše kontaktní centrum s Microsoft Dynamics CRM. Operátoři kontaktního centra mohou přímo z CRM ovládat svůj stav na ústředně, vytáčet hovory nebo se operátorům při příchozí aktivitě otevírá karta zákazníka.

Referenční instalace: Mountfield, Logic point

ForMic – User & Data United

Velice komplexní integrace se systémem ForMic umožňuje operátorům ovládat svůj stav na ústředně přímo z ekonomického systému. Operátoři tak pracují pouze s jedním systémem a otevírají se jim automaticky karty volajících zákazníků. Systém má taky implementované propojení s našim SMS serverem, Autodialerem a mnoha dalšími funkcemi.

Referenční instalace: rcollectors.sk, cashcollectors.cz


Keboola – Business Intelligence

Ve spolupráci s Keboolou jsme připravili API extractor do Keboola Connection, který přes naše API stahuje veškerá data z IP ústředny, callcentra a helpdesku. S těmito daty pak můžete pohodlně pracovat v Keboola Connection a následně zpracovávat v libovolném BI nástroji jako např. GoodData nebo Tableau. Toto řešení je vhodné pro pokročilý custom reporting callcenterových dat nebo pro blending dat z více datových zdrojů.

Referenční instalace: Rockaway


SAP

SAP je jeden z nejznámějších světových ERP systémů, nicméně standardně nenabízí podporu pro komunikaci s výměnou dat v JSON formátu, které podporuje naše API. Pro propojení s tímto systémem je tedy používán náš konektor komunikující pomocí SOAP protokolu, jenž poskytuje kompatibilitu se systémem SAP. Pomocí tohoto konektoru je pak možné získávat ze SAPu v reálném čase informace o volajícím, otevírat karty klientů na straně SAPu nebo ukládat do SAPu ke klientovi informace o proběhlých hovorech včetně odkazu na nahrávky.

Referenční instalace: Mall.cz


UTILITIES SYSTEMS – USYS CRM

Ověřená a hotová integrace do informačního systému ZIS is-USYS®.net, kde operátoři callcentra ovládají svůj stav přímo z prostředí informačního systému. Při příchozích hovorech se operátorům automaticky otevírají karty volajících zákazníků, což výrazně urychluje identifikaci zákazníka a celkové odbavení hovoru.

Referenční instalace: Centrum Usług Wspólnych – Energia i Gaz Sp. z o.o., Bohemia Energy


Microsoft Lync

Máme bohaté zkušenosti s integrací naší ústředny a Microsoft Lync serveru. Integrace jsme realizovali zejména u velkých korporátních zákazníků, kde jsme umožnili uživatelům Lync serveru spojení s veřejnou telefonní sítí.

Referenční instalace: Invia, Mountfield

Cígler Software – Money

Velice komplexní integrace s ekonomickými systémy Cígler software umožňuje operátorům ovládat svůj stav na ústředně přímo z ekonomického systému. Operátoři tak pracují pouze s jedním systémem a otevírají se jim automaticky karty volajících zákazníků.

Referenční instalace: Cígler Software


Dispečinkové systémy – iQuest, Macrom Software, ESOL

Naše řešení callcentra je velice často integrováno do dispečinkových systémů. Za dobu našeho působení jsme integrovali naše řešení s celou řadou dispečinkových systémů od společností iQuest, Macrom Software, ESOL a dalších. Tyto řešení jsou velice často používány k řízení provozu taxi služeb, automobilové dopravy nebo spedičních firem.

Referenční instalace: Modrý Anděl, Tick Tack Taxi